63

JoséMarsà

José Marsà Sporting football player

José Marsà

High :185cm
Weight :
Nationality :Spain
Club :Sporting
Shirt :63
Position :Center Back

José Marsà Football Boots 2022-23: Puma Future Z 1.4. José Marsà is a 20-year-old Defender. José Marsà wears Puma Future Z 1.4 soccer cleats in 2022-2023.

José Marsà Football Boots

José Marsà Future Z 1.4 boots
José Marsà Future Z 1.4 boots
José Marsà Future Z 1.4 boots
José Marsà Future Z 1.4 boots
José Marsà Future Z 1.4 boots